Retinoidi – verovatno jedino jedinjenje za koje odgovorno može da se tvrdi da zista uklanja znakove starenja

 

Vrlo mali broj jedinjenja može da zadovolji zaista visoke kriterijume kao što je to dobra propustljivost u različite delove kože, iskorišćenost od strane ćelija, odnosno relevantna biološka aktivnost, merljiva efikasnost ili bezbednost.

U ovoj maloj, ali elitnoj družini prvo mesto svakako zauzima aktivan oblik vitamina A i drugi njegovi pojavni oblici popularno nazvani – retinoidi.

Simbolički posmatrano, retinoidi edukuju kožu da se ponaša po uzoru na zdravu i mladu kožu.

Praktično posmatrano oni mogu da:

– povećaju gustinu i elastičnost kože,

– stimulišu proliferaciju/smenu ćelija,

– značajno pospešuju sintezu kolagena i elastina kao i zadržavanje vode u koži kroz stimulaciju glukozaminoglukana,

– značajno smanjuju vidljivost bora i linija

– regulišu aktivnost melanocita odnosno proizvodnje pigmenta

– deluju preventivno i korektivno na akne te normalizuje lučenje sebuma

Zbog ovih kao i drugih načina delovanja retinoidi predstavljaju zlatni standard u tretmanu znakova starenja, hiperpigmentacija i akni. 

Američka akademija dermatologije i Evropski dermatološki forum stava su da retinoidi zauzimaju centralnu ulogu u efikasnom tretmanu čestih dermatoloških stanja, a posebno kod tretmana akni i posledica foto-oštećenja.

Sa druge strane, važno je napraviti jasnu distinkciju između različitih oblika ovog vitamina gde samo retinoična kiselina (RK) može biti iskorišćena od strane ćelija kože dok drugi oblici zahtevaju konverziju. RK je dostupna samo uz recept lekara te sa sobom vuče iritacijski potencijal dok jako mali deo populacije ne može da toleriše ovo jedinjenje. Stoga se tragalo za alternativnim oblicima sa većom podnošljivošću i stabilnošću.

Trenutno se u slobodnoj prodaji uglavnom mogu naći tri oblika vitamina A: retinyl palmitate, retinol i retinal.  Sama aktivnost ovih molekula značajno je uslovljena njihovom udaljenošću od aktivnog oblika, odnosno retinoične kiseline.

 

Naime, kako bi pomenuti oblici ispoljili dejstvo, zahtevaju određene metaboličke procese koji mogu da variraju od pojedinca do pojedinca što može da objasni ponekad značajne razlike u rezultatima.

Ponajmanje ubedljivim čini se retinyl palmitate čije delovanje teško da može da se poredi sa retinolom i retinalom. Pojedini podaci govore da jedan odsto retinola ima slično delovanja kao niske koncentracije retinoične kiseline. Takođe, broj studija koje govore o merljivoj efikasnosti retinola podosta je zavidan stoga se može smatrati relevantnom alternativom za koju nije potreban recept. Retinal se čini još fascinantnijim jer ispoljava potentnije dejstvo sa nešto manje iritacija. Retinal zvuči kao novije jedinjenje iako nije, već je samo usavršen proces stabilizacije kako bi mogao da se nađe u kozmetičkom proizvodu.

Ipak, retinoidi dolaze sa jasnim izazovima u korišćenju.

Na prvom mestu njihov potencijal da izazovu iritaciju značajno je uslovljen koncentracijom i frekvencijom upotrebe, stoga je posebno važno krenuti sa najnižom dostupnom koncentracijom i to svako drugo veče ili čak samo dva puta nedeljno. Kasnije treba povećavati frekvenciju upotrebe na svake četiri nedelje dok se ne postigne svakodnevna upotreba kada može da se razmisli o povećanju koncentracije. Retinoidi nisu stabilni na svetlu stoga se koriste samo uveče.

Najčešće koncentracije za retinoičnu kiselinu kreću se od 0,025 do 0,1 odsto, za retinol od 0,2 do 1 odsto i za retinal 0,05 do 0,1. Studije dugoročne primene uglavnom su rađene sa nižim do srednjim koncentracijama. Ukoliko se ne tretiraju specifična kožna stanja, ne treba težiti visokim koncentracijama već je presudno napraviti balans efikasnosti i podnošljivosti kože.

Drugi najčešći negativni efekat jeste perutanje i suvoća kože koji su, iako privremeni, često prouzrokovani preteranom upotrebom retinoida. Bez obzira na ovo, mnogi korisnici moraće da pojačaju hidrataciju kože prilikom adaptacije na retionide.

Upotreba retinoida zahteva adaptaciju tako da, iako se iskusi reaktivnost, to nužno ne znači da je osoba „alergična“ na jedinjenje već samo da su ćelije kože preplavljene pa stoga treba prilagoditi koncentraciju i frekvenciju.

Osobe koje koriste retinoide za tretman akni moraju da prihvate da će im koža izgledati gore pre nego što nastupi njihovo povlačenje. Naime, čini se da usled ubrzane smene ćelija koju aktivira retinoid, dolazi do većeg pojavljivanja bubuljica koje nisu bile vidljive do tada. Mnogi ovo tumače kao negativnu reakciju, odnosno pogoršavanje stanja, ali je reč o mehanizmu delovanja retinoida. Treba imati na umu da proces formiranja akni može da traje nedeljama dok su uglavnom uočljive poslednje faze. Po završetku ovog procesa nastupa umirenje i potom povlačenje akni.

Retinoidima treba minimum 6 nedelja, a često i duže kako bi se uvideli prvi rezultati. Ovo treba gledati kao što se gleda na zdravu ishranu ili fizičku aktivnost koje zahtevaju ulaganje i disciplinu, ali su rezultati zagarantovani.

Tačnije, nijedan kozmetički proizvod neće pozitivno uticati na kožu kao dobro formulisan proizvod sa retinoidima. Kada smo kod formulacije za retinoide, važe nešto drugačija pravila u smislu da je mnogo bolje tražiti minimalističke formule koje nisu pretrpane drugim jedinjenjima jer studije pokazuju da je efikasnost retinoida u direktnoj vezi sa bazom u kojoj su rastvoreni. Minimalističke formule smanjuju mogućnosti negativne interakcije između molekula koja bi narušila efektivnost retinoida. Takođe, retinoidi nisu stabilni na vazduhu i svetlu stoga je adekvatna ambalaža koja štiti od vazduha i svetla, presudna.

Tokom samog nanošenja retinoida, a pogotovo u procesu adaptacije, treba izbegavati sve AHA, BHA, odnosno voćne kiseline, visoke koncentracije vitamina C u obliku askorbinske kiseline kao i sve proizvode koji sadrže etarska/esencijalna ulja, prirodne ili sintetičke parfeme i veliku koncentraciju prostih alkohola.  Sa druge strane, odlična podrška tretmanu kože sa retinoidima može biti vitamin B3, najčešće označen kao niacin ili nikotinamid, potom vitamin E, ekstrakt zelenog čaja, ferulična kiselina, rezveratrol, bisabolol i drugo.

Na kraju treba biti slobodan u eksperimentisanju sa različitim formulacijama proizvoda na bazi retinoida, samo budite sigurni da sadrže retinol ili retinal oblik, da su u adekvatnim koncentracijama te prilagodite proizvod svom tipu kože.

 

Dostupni retinoidi na našem tržištu:

NeoStrata Retinol+NAG Complex (0,5% retinol – delovanje ekvivalentno nižim dozama tretinoina)

The Ordinary Retinol (verzije od 0,2%, 0,5% i 1% u derivatu maslinovog ulja)

Belupo, SONA gel 0,1% (adapalen – za terapiju blagih do umereno teških oblika akni)

The Ordinary Granactive Retinoid 2% u emulziji (Hydroxypinacolone retinoate – manje istražen oblik koga treba treba smatrati alternativom kada se javi preosetljivost na retinol ili retinal, ali svakako vrlo interesantno jedinjenje)

 

m.a.p