O Meni

Zašto je blog www.pravestvari.com drugačiji

 

Blog je reakcija na masovnu proizvodnju obmanjujućih, netačnih i sponzorisanih recenzija proizvoda i usluga, predstavljenih u perfidnim formama, obično kao lično mišljenje i/ili takozvani nejtiv, a koji su najčešće suprotni stvarnom iskustvu potrošača.

Blog www.pravestvari.com nastao je sa ciljem da ponudi naučno-informisane i nezavisne recenzije kozmetičkih proizvoda, tretmana i dodataka ishrani (suplemenata), kako bi pomogao građanima da donesu odluke koje su u njihovom najboljem interesu. Blog takođe želi da doprinese boljem razumevanju stvarnih potreba potrošača od strane privrede i proizvođača, kako bi se adaptirali postojeći i pomoglo stvaranje novih, naprednijih proizvoda.

Kako bi se prekinuo ovaj začarani krug, informacije koje se nalaze na blogu neće biti zasnovane isključivo na mom ličnom iskustvu, pošto je ono relevantno samo za mene, ali ne i za sve čitaoce i čitateljke, već na mišljenju zasnovanom na naučnim činjenicama koje treba da pomogne u formiranju pretpostavke o potencijalnoj efikasnosti.

U analizi posmatram višestruke aspekte proizvoda, kao što su hemijski sastav, dokazi o delovanju pojedinačnih jedinjenja, koncentracija i oblici jedinjenja, prisustvo potencijalnih iritanasa, apsorpcija i biološka raspoloživost, istinitost navoda, prilagođenost ambalaže, odnos cene i kvaliteta, pa čak i vlasničku strukturu kompanija, uvek kada je to moguće.

Takođe, snažno ohrabrujem čitaoce i čitateljke da zauzmu kritički stav prema svemu što pročitaju, da uvek traže mišljenje više, i da sami sprovode svoja istraživanja.

 

 

 

Odricanje od odgovornosti

 

Svi sadržaji na blogu predstavljaju isključivo mišljenje autora. Sadržaji bloga ne mogu se tumačiti kao davanje dermatološkog odnosno medicinskog saveta ‒ oni nisu namenjeni uspostavljanu dijagnoza ili (samo)lečenju bolesti. Autor nikako ne garantuje da će preporučeni proizvodi odgovarati svima usled individualne podnošljivosti i drugih višestrukih faktora.

Svi sadržaji bloga su isključivo informativne prirode.

 

 

Mladen Antonijevic Priljeva

Zatvorite