PROJEKAT

Upitnik za mapiranje podataka relevantnih za informisano donošenje odluka prilikom izbora neinvazivnih estetsko-medicinskih i dermatoloških usluga i provajdera

 

Pitanje koje mi verovatno najčešće postavljate je da vam preporučim dermatologa odnosno pouzdanog medicinskog radnika koji bi mogao da vam pomogne sa vašim dermatološkim i estetskim potrebama.

Na žalost informacije koje su potrebe za pravilan izbor dermatologa odnosno pružaoca estetsko-medicinskih usluga nisu skoro uopšte dostupne. Retko koja zvanična prezentacija takozvanih centara i ambulanti poseduje detaljne informacije o licima koja pružaju usluge kao i važne detalje o načinu rada.

To su informacije o školovanju, specijalizaciji, kliničkoj praksi, broju pacijenata, standardima rada, sirovinama koje se koriste u radu, opremi kao i druge informacije bez kojih zaista nije moguće doneti informisanu odluka koja je u skladu sa našim potrebama.

Naše odlučivanje se svelo na tračarenje i kojekakve forume sa konfuznim i netačnim informacijama.

Kako bi rešili ovaj zaista veliki problem zbog koga mnogi od nas lutaju i često smo nezadovoljni uslugom razvio sam upitnik koji je namenjen medicinskim radnicima u cilju prikupljanja relevantnih informacije koje su potrebne korisnicima/pacijentima za informisano donošenje odluka pri izboru neinvazivnih estetsko-medicinskih i dermatoloških usluga odnosno stručnog lica koje pruža uslugu.

Prikupljeni podaci biće pohranjeni u lako pretraživu bazu podataka sa slobodnim pristupom za sve građane.

Kako bi ovaj poduhvat uspeo posebno je važno da što veći broj medicinskih radnika koji se bave estetikom kao i dermatologa dobije poziv za ispunjavanje upitnika za šta mi je potrebna vaša pomoć!

Naime, u daljem tekstu se nalazi model pozivnog pisma za ispunjavanje elektronskog upitnika koji možete prekopirati i poslati medicinskim radnicima i dermatolozima koje znate ili o kojima želite da znate više.

Posebno je važno da poziv stigne do što većeg broja lica kako bi baza podataka bila raznovrsna.

Takođe, možete da pošaljete samo link za upitnik jer se na prvoj strani upitnika nalazi tekst objašnjenja.

LINK:https://www.surveymonkey.com/r/pravestvari

 

MODEL POZIVNOG PISMA

 

Poštovani,

Pozivam vas da ispunite upitnik koji je nastao sa ciljem da prikupi relevantne informacije koje su potrebne korisnicima/pacijentima za informisano donošenje odluka pri izboru neinvazivnih estetsko-medicinskih i dermatoloških usluga odnosno stručnog lica koje pruža uslugu. 

Lokalno tržište estetike se razvija dramatičnom brzinom, dermatolozi su slabo vidljivi, normativni okvir je relaksirana dok je struka suočena sa značajnim izazovima u ovoj oblasti. Pomenuti i drugi faktori su doveli do toga da se stručni kriterijumi uglavnom ne uzimaju u obzir pri izboru jer su teško ili nisu uopšte dostupni. Što je rezultiralo stvaranjem konteksta u kome su svi pružaoci usluga isti bez obzira na realno dramatične razlike u stručnim znanjima i kliničkoj praksi. 

Stoga apelujem na pružaoce neinvazivnih estetsko-medicinskih i dermatoloških usluga da popune upitnik kako bi zaštitili i ojačali standarde stručnog rada te pomogli informisano donošenje odluka bez koga nije moguće ostvariti zaštitu najboljeg interesa korisnika/pacijenata.

Prikupljeni podaci biće pohranjeni u lako pretraživu bazu sa slobodnim pristupom za sve građane.

Upitnik isključivo popunjava stručno, medicinsko lice samostalno i time garantuje tačnost podataka. Upitnik ne popunjavaju privredni subjekti već isključivo fizička lica, nosioci licence, koji ostvaruju uslugu.

LINK KA UPITNIKU: https://www.surveymonkey.com/r/pravestvari

Projekt je pokrenut od strane bloga www.pravestvari.com koji nudi naučno-informisane i nezavisne recenzije kozmetičkih proizvoda, tretmana i dodataka ishrani (suplemenata), kako bi pomogao građanima da donesu odluke koje su u njihovom najboljem interesu.

Srdačan pozdrav,

Zatvorite